top of page
Sigaralar

Adresli Tip Sigara Dumanı Dedektörü ile Algılama ve Alarm Sistemi

Kontrolsüz alanlarda sigara tüketiminin takibi ve önlenmesi için sigara dumanı algılama  ve alarm uygulamaları  kişilerin sağlığını , iş yerini risklerden  korumanın yanında iş veriminde artış sağlayacaktır .

  

İş yerinde sigara içilmesi konusunda kısıtlamalar ile  işletme ve  çalışanlar açısından önemli yararları oluşmaktadır.  Çalışanlar açısından  sigara tütün  dumanı bulunmayan iş yeri alanında daha sağlıklı ve güvenli çalışma olanağı sağlaması; sigara içmeyenler açısından pasif içicilik diye adlandırılan  istem dışı sigara dumanı zararlarının önlenmesi, sigara içen çalışanların  zaman içinde  bağımlılıktan  kurtulmalarına  olanak sağlamasıdır. İş yeri ve İşverenler açısından ise iş gücü  veriminin artması, yangın ve güvenlik risklerinin  azalması, İşletme içerisinde muhtelif alanlarda hoş olmayan sigara kokusunun olmaması avantajlar sağlayacaktır.

Yapılan araştırmalara göre  sigara içenlerin ,  sigara içmeyenlere göre daha çok hastalık riski taşıdığı  ve daha çok kayıp iş gücü oluştuğu  saptanmıştır.Ayrıca  sigara içenlerin, sigara içmek için geçirdikleri zaman da üretimde zaman kaybına ve işyeri veriminde azalmaya yol açmaktadır.

İşyerlerinde sigara içilmemesi yönündeki kontrolsüz alanlarda sigara tüketiminin takibi ve önlenmesi için sigara dumanı dedektörü   uygulamaları  kişilerin sağlığını korumanın yanında iş veriminde de artma sağlayacaktır.

 

 Adresli Tip Sigara Tütün Dumanı Algılama ve Alarm  Dedektörü

Adresli tütün  dumanı algılama  sistemlerinde de algılama elemanlarının bağlandığı loop (döngü) hatları mevcuttur. Loop hattının sayısı ve kablolama mesafesi kullanılan panele bağlıdır. Bir loop hattına 125 -127 tane adresli eleman (dedektör, buton,input modül ,output modül ,adresli siren ) bağlanabilir. Loopta bulunan algılama elemanları kendi içerisinde bölgelere ayrılabildiği gibi her bir algılama elemanı üzerinde barındırdığı adresleme yazılımı sayesinde panel tarafından bireysel olarak algılanabilir. Yani herhangi bir dedektör algılama yaptığında dedektörün yeri bireysel olarak panel üzerinden yada opsiyonel olarak kullanabilen binanın projelerinin yüklendiği pc üzerinde tespit edilebilir. Konvansiyonel sistemler ve adresli sistemler uygulama yerlerine göre seçilip boyutlandırılmaktadır. Bünyesinde az sayıda algılama elemanı barındıran sistemler için konvansiyonel elemanlar yeterli olmakta ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 

 

Adresli sigara dumanı algılama dedektörü  avantajları

1- Adresli  sigara dumanı algılama sistemlerinde  dedektörün bulunduğu yerin net bilgisine ulaşılabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde bölge ( kat ) bilgisi gelmektedir. Dedektörün net yeri içi bölgenin kontrol edilmesi gereklidir.

2- Adresli  sigara dumanı algılama sistemlerinde dedektörlerin alarm, hata  bilgileri panel üzerinden noktasal olarak görülmektedir.

3- Adresli  sigara dumanı algılama sistemlerinde herbir kablo hattı üzerinden modeline göre 127 -  125  ekipman çalıştırılabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde bu sayı 20 dedektör ile sınırlıdır.

4- Adresli  sigara dumanı algılama sistemlerinde kablolama hattındaki problemde sistem çalışmaya devam etmekte olan Problemin nerede olduğu hakkında bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır.Konvansiyonel sistemlerde hattın kopuk olduğu yerden sonraki kısmı tamamen devre dışı kalmaktadır.

5- Adresli sigara dumanı algılama sistemlerinde  input modül, output modül , siren modülü v.b ekipmanlar loop hattı üzerinden çalışabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde panel üzerinden genel alarm ve hata bilgileri alınabilmektedir.

6- Adresli sigara dumanı algılama sistemlerinde tütün dumanı algılanması anında devreye girecek geniş kapsamlı  alarm senaryoları uygulanabilmektedir.

Elektronik sigara likit nikotin , aroma, propilen glikol, bitkisel gliserin, su, alkol ve tatlandırıcılardan meydana gelir ve  bu içeriklerin oluşturduğu buhar sigara dumanı dedektörü tarafından rahatlıkla algılanır . 

bottom of page