top of page
kablosuz yangın gaz algılama ve alarm

Kablosuz Gaz Algılama ve Alarm Sistemi

Gazın kullanıldığı tüm alanlar için gözardı edilemez ihtiyaçlardandır gazın algılanması ve gerekli önlemlerin otomatik alınması .

Gazın kullanımı sırasında oluşacak olumsuzlukların zamanında algılanarak önlenmesini sağlayacak ve 

sizin ve kazanımlarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Gaz Alarm Sistemleri

Kablosuz Bir gaz alarm  sistemi şu ana elemanlardan oluşur.

1. Kablosuz Algılayıcı Sensör

2. Kablosuz Sistem Anteni

3. Elektronik Değerlendirme / Gösterge / Kontrol Panosu

3. Sesli/Isıklı Uyarı Düzenekleri

4. Otomatik Gaz Kesme Ventili

5.Çağrı merkezi -İtfaiye otomatik bağlantı modülleri 

Gazın  özellikler içinde emniyet açısından altını çizmemiz gereken noktalar şunlardır;

Doğalgaz ve LPG sızıntı halinde suni/doğal kokuları ile fark edilirler.

Doğalgaz havadan hafiftir. Kaçak halinde tavana doğru yükselir ve tahliyesi kolaydır.

LPG gazları havadan ağırdır. Kaçak halinde döşemeye doğru çöker ve tahliyesi daha zordur.

Doğalgaz  alt patlama sınırı % 5 hacimsel olup kaçak konsantrasyonunun eriştiği % 1

hacimsel yani % 20 LEL düzeyi Tüm dünyaca kabul edilmiş ALARM eşiğidir.

LPG gazları için alt patlama sınırı % 1,5-2 hacimsel olup, kaçak konsantrasyonunun eriştiği

% 0,3-0,4 yani % 20 LEL düzeyi tüm dünyaca kabul edilmiş ALARM eşiğidir.

Alarm sistemlerinin % 100 LEL düzeyine kadar ölçüm yapmaları gerekli ve faydalı

değildir. % 0 ile % 20 LEL arası ölçüm yeterlidir.

Alt patlama sınırının yüksek olması bakımından Doğalgaz, LPG'ye göre daha güvenli

olabilirken, patlayıcı aralığı bakımından da daha dar bir aralığa sahip olan LPG daha

güvenlidir.

Kablosuz sistem genel Özellikleri

IEEE 802. Pro 100 mW lisanssız güç seviyeleri ile lisanssız 2,4-2,48 GHz frekans aralığında kullanılmak üzere ZigBee için 15.4 kablosuz siteleri ve özellikleri için standardına uygun olarak iki yönlü telsiz haberleşme;

Tüm ekipmanlar pil ile çalışmasına rağmen piller  uzun ömürlüdür. Panel ve sahadaki tüm ekipmanlar online olarak çift yönlü  haberleşme sağlamaktadır. Alarm bilgisi dışında kirlilik , pil seviyesi , haberleşme durumu bilgileri online takip edilebilmektedir.

yüksek güvenilirlik ve iletişim kanalı nedeniyle istikrar: 
- Yükleme işlemi sırasında otomatik tarama ve 16'dan az meşgul kanal seçimi, 
- (-Dördün Ofset Faz Anahtarlık Shift) O-QPSK manipülasyon doğrudan dizi yöntem ve kullanım kullanılarak 2 MHz radyo-kanal spektrumunu genişletmek, 
- Radyo girişim (kanal, ulaşım, uygulama) ve başarısızlıkları analiz ve reaksiyon esnek bir sistemin çeşitli düzeylerde radyo-trafik kabulü, 
- Bir bildirim sunmak için yollar yedekleme seçenekleri (sistem, her düğümden fazla 2 yolları kontrol) sağlanması, 
- Tüm tekrarlayıcı düzeyleri (her ikisi de kurulum sırasında ve operasyon) arasında otomatik yol seçimi;

bilgi dinamik yönlendirme, kablosuz cihazlar mesajları iletmek için yollar "kendilerini ararlar", ve ekran ve kontrol panelinin göstergesi kalite parametreleri ve gereksiz yolların durumunu tahmin edebilir ;

Kontrol paneli - Sistem radyo ağ sistemi tüm kayıtlı cihazların merkezi kontrol ünitesi olan her aksi Cihazların benzersiz bir bağlantı yoktur. Cihaz konumu geometri herhangi bir değişiklik izin verilir. Bu durumda, otomatik olarak oluşturulur kontrol paneline bilgi iletimi için yolları;

kayıt ve sorunlu kablosuz cihazlar arasında ek yönlendiriciler yüklemek için yeterli gerekirse - sistem kurulum ve yapılandırma maksimum kolaylığı sağlanmaktadır. Bu durumda radyo ağında yolları otomatik olarak ayarlanır;

radyo ağı kayıt işlemi anahtarlık dışında, tüm cihazlar için tutarlı ve cihazları güç sürecine bağlı değildir;

bottom of page