top of page
isg analiz kamerası iş kıyafeti takibi

İş Kıyafeti Analizi  
Kamera Üzerinden Görüntü Analiz Yazılımı

CCTV Kamera Görüntüleri Üzerinden  İş Kıyafeti  Destekleyici Yazılım 

Mevcut CCTV kamerası görüntüleri üzerinden  çalışanın tulum (yelek, tulum  v.s ) giyip giymediğini renge göre belirlemek, İSG uzmanı ve güvenlik personeline uygunluğun izlenmesine yardımcı olacak bir teknolojik gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem, çalışma alanında üniformasız görünen bir çalışanın tespit edilmesi durumunda gerçek zamanlı bildirimler göndererek güvenlik önlemlerinin alınmasına olanak sağlamaktadır.

Günümüzde birçok işletme, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş yerinde düzeni korumak amacıyla CCTV kameralarını kullanmaktadır. Ancak, bu kameralar genellikle sadece olayların kaydedilmesi için kullanılmakta ve kaydedilen görüntülerin sonradan incelenmesiyle sorunlara müdahale edilmektedir. Bu durum ise zaman kaybına ve gerçek zamanlı müdahale imkanının sınırlı olmasına neden olmaktadır.

İş kıyafetleri , uyarıcı yelekler v.b giyimi, birçok işletme için çalışanların güvenliği ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle endüstriyel işletmeler ,  inşaat, maden, kimya gibi sektörlerde çalışanlar, tulum giyerek kendilerini çeşitli tehlikelere karşı koruma altına almaktadır. Ancak, bazen çalışanlar, iş yerinde tulum giymemekte veya üniformasız görünebilmektedir. Bu durum, hem çalışanın kendi güvenliği hem de iş yerinin genel güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.

Mevcut CCTV kameralarının tulum giyimi üzerinden çalışanların uygunluğunu belirleyebilmesi, güvenlik personeline önemli bir yardımcı olacaktır. Bu sistem, kameraların görüntüleri üzerinden çalışanların giydikleri renklere bakarak tulum giyip giymediklerini tespit edebilmektedir. Örneğin, kamera görüntülerinde çalışanın üzerinde turuncu renkli bir tulum olduğu tespit edildiğinde, sistem otomatik olarak çalışanın uygun bir şekilde giyimli olduğunu belirleyecek ve herhangi bir bildirim göndermeyecektir. Ancak, eğer çalışanın üzerinde tulum yoksa veya uygun olmayan bir renkte tulum giyiyorsa, sistem bunu tespit ederek güvenlik personeline gerçek zamanlı bildirimler gönderecektir.

Bu teknolojik gelişme, iş yerlerindeki güvenlik önlemlerinin daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Çalışanların tulum giyip giymediğinin renge göre belirlenmesi, güvenlik personelinin anında müdahale etmesini ve gerekli önlemleri almasını sağlayacaktır. Böylece, iş yerindeki güvenlik riskleri minimize edilecek ve çalışanların güvenliği sağlanacaktır.

Bu sistem aynı zamanda iş yerlerinde disiplini ve düzeni de sağlayacaktır. Çalışanların tulum giymesi gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri ve bu kurallara uymalarının sağlanması, iş yerindeki düzenin korunmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, çalışanların uygun şekilde giyinmesi, iş yerinin profesyonel ve güvenilir bir imaj sergilemesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, mevcut CCTV kamerası görüntüleri üzerinden bir çalışanın işe ve iş yerine uygun kıyafet   giyip giymediğini renge göre belirleyen bir sistem, güvenlik personeline uygunluğun izlenmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu teknolojik gelişme, çalışanların güvenliğini sağlamak, iş yerindeki düzeni korumak ve güvenlik önlemlerini etkin bir şekilde uygulamak için büyük bir potansiyele sahiptir. İş yerlerinde bu sistemin kullanılması, hem çalışanların güvenliği hem de iş yerinin genel güvenliği açısından önemli bir adım olacaktır.

bottom of page