top of page

Sistem Odası İSO 27001 
Ortam İzleme ve Denetleme Çözümleri

iso 27001 ortam izleme ve denetleme

Mevcut binalarda ISO 27001 standartlarına uygun sistem odası kurulumunun mimari , inşai  zorluklarını ve süreçlerini biliyoruz. Taşınabilir , modüler , standartın gerektirdiği , ısıtma , soğutma , ups , kabin  vs tüm gereksinimleri karşılayan tak çalışırtır. sistem odası izleme , takip , raporlama sistemi çözümleri  sunuyoruz..

 

Sistem odaları için kurulması gerekli geçiş kontrol , kapalı devre kamera , yangın algılama ve otomatik yangın söndürme sistemlerimize ek olarak sistem odasından ISO 27001 kapsamında 

1. İklim Şartları :

• Sıcaklık, nem takibi

 

2. Elektriksel Şartlar:

• Şebeke voltaj frekansı, UPS voltaj-frekansı, Topraklama voltaj takibi

 

3. Çevresel Şartlar:

• duman, klima gazı sızıntısı, doğal gaz , su baskını , sızıntısı, vb risklerin takibi

 

4. Çevre Cihazlar:

• Klima, UPS, Jeneratör vs cihazların bypass-arıza durumlarının algılanması çalışma düzeninin planlanması ve yedekli cihazlarda eş yaşlandırma sağlanacaktır.

 

5. Operasyonel İhtiyaçlar :

• Oda Giriş / Çıkış raporlama , Kabin  kapağı Açma / Kapama  ve raporlama , Kamera ile kayıt ve hareket raporlama .

Ve alarm senaryoları ile olası gerekli cihazların entegre şekilde çalıştırılması Lokal Ses ve Işıkla uyarı ve  ilgililerin SMS , mail , Telefon ile arama vb şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ana standardı olup aşağıdaki amaçları gerçekleştirmektedir.

  • Kuruluşun bilgi güvenlik risklerini, bilgi varlıklarına yönelik tehditleri, varlıkların açıklıklarını sistematik olarak denetlemek;

  • Risk işleme planları, artık risklerin transferleri ile tutarlı bilgi güvenliği kontrollerini tanımlamak ve gerçekleştirmek, riskleri kabul edilebilir seviyeler çekmek

  • Bilgi güvenliği kontrollerinin sürekliliğini bilgi güvenliği esaslarına göre sağlamak üzere yönetim süreçlerini kabul etmek ve uygulamak

 

ISO 27002  ise ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne göre istem kurmuş firmaların performanslarını arttırmak için oluşturulan  standarttır.

ISO 27003 Standardı. Genel bir standarttır ve zorunlu değildir.  ISO 27001 Standardına göre sistem kurarken veya sistemin sürekliliğini  ve süreçleri  standardıdır .

 

ISO 27004 standardı , Genel bir standarttır ve zorunlu değildir.  . ISO 27001 Standardına göre sistem kurarken ve işletirken  sistemin sürekliliğini sağlar. 

 

 ISO 27005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Yönetim Standardı Kurumların risklerini değerlendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

ISO  27006 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerin Denetim ve Belgelendirilmesi Standardı

ISO  27799 Sağlık Bilişimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sağlık Kuruluşları sağlık sektörü ile ilgili uygulamaları için hazırlanmış standarttır.

Ortam izleme , denetleme , analiz ve raporlama çözümü  Nedir?

Sistem odasındaki sıcaklık, nem, gürültü, hareket,karbonmonoksit , voltaj, duman, su baskını, frekans, toz, titreşim, basınç gibi ortam koşullarını sürekli ölçerek raporlanmasını sağlayan web  üzerinden  Veri Merkezi’ne anlık olarak ileten ve belirlenen değerler aşıldığında uyarılar veren  sms ve mail gönderimi sağlayan  sistem odası denetleme hizmetidir. Bu hizmet ile ölçülen değerleriniz geçmişe yönelik kaydedilir ve anlık olarak raporlanabilir.

bottom of page