top of page
Araba fabrikası
Kablo Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Görüntü

Endüstriyel Tesislerde Yangın Algılama Çözümleri

Noktasal tip yangın algılama dedektörleri ile yangının ilk oluşumu anında ortaya çıkan  duman ve ısıyı  en etkin şekilde algılanmasına  rağmen endüstriyel  alanların şartlarından dolayı oluşan hatalı alarm,  geç  algılama, çabuk kirlenme, algılayıcı hücrede toz toplanması gibi işletme riskleri bulunmaktadır.

                                

Doğrusal Alan Nedir ?

Özellikle endüstri ve imalat alanlarında doğrusal olarak devam eden kablo tavaları, mekanik tesisatlar, şaftlar, tüneller,  bantlar,  konveyörler, tesisat kanalları doğrusal alanlar olarak tanımlanır .

Doğrusal Isı Algılama Nedir ?

Doğrusal Isı Algılama, tipik olarak özel bir tehlike ortamında, uzun mesafedeki doğrusal alanda ortamları izlemek için kullanılan terminolojidir. Doğrusal ısı algılama sistemleri bu amaçla üretilen Isı algılama kablosunun uzunluğu boyunca herhangi bir yerde oluşan  yangını algılayabilir ve algılama alanı birkaç metre olabileceği gibi birkaç kilometreyi aşan uzunluklarda da olabilir.

Doğrusal Isı Algılama Nasıl Çalışır

Doğrusal ısı algılama işletme sıcaklığı ile risk sıcaklıklarını ayırt edebilir. Toplam algılama hattı boyunca herhangi bir yerde ısıyı algılayabilir ve belirlenmiş risk sıcaklığına ulaşıldığında alarm başlatır.

Doğrusal Isı algılama ortam sıcaklığı sabit sıcaklığına ulaştığında veya bu sıcaklığı aştığında, ısıya duyarlı polimer zayıflar, bu da bükülmüş yay çeliği iletkenlerinin temas etmesine izin verir, bu da bir alarm sinyalini tetikleyen elektriksel bir kısa devre oluşturacak şekilde çalışır. 

Birçok doğrusal ısı algılama sistemi konvansiyonel kontrol modülünde veya kendisine ait kontrol panelinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Doğrusal Isı Dedektörler  tesisatları NFPA 72'nin ilgili bölümleri dikkate alınarak dizayn edilmelidir.

Endüstriyel alanlarda doğrusal tip algılayıcıların kullanılması hatalı alarmlardan arındırılmış, etkin ve erken yangın algılamayı sağlayacaktır.

Doğrusal ısı algılama kullanan uygulamalar

Petrokimya depolama tankları

Boru hatları

Açık Deniz Platformları

Rafineriler

Ağır ekipman

Konveyörler

Solar paneller

Dikey Yatay Şaftlar

Kablo kanalları

Trafolar

Ana pano ve Şalt alanları

Soğutma kuleleri

Soğuk hava depoları

Havaalanı Endüstrisi

Karayolu Tünelleri

Demiryolu Köprüleri

Raylı Sistemler

Metro İstasyonları ve Ulaşım Tesisleri

Yürüyen merdivenler

Metrolar

Araç Sistemleri

-Yollar ve Tüneller için Doğrusal Isı Algılama

Olası bir risk durumunda müdahale ve tahliye imkanları otoban ve demiryolu tünellerinin alanının kısıtlı olması ve tünelin mimari inşai yapısından dolayı kısıtlıdır. Olası bir yangın ihtimali ciddi riskler oluşturmaktadır.  Tünellerde yangının erken algılanması ve kontrol altına alınması için etkili bir yangın algılama sistemi kurulmalıdır. Kurulacak etkin yangın algılama sistemi ile can güvenliği, etkin - kesintisiz ulaşım ve araç -ekipman – yatırım güvenliği etkin şekilde sağlanacaktır.

Tünel kullanıcılarının, işletmenin ve yatırımın güvenliğini arttırmak

Tünelin sürekliğini sağlamak

Sorunsuz bir hizmet akışı sağlamak

Bakım gereksinimini en aza indirmek

Hatalı alarm risklerini en aza indirmek

Yangın nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları, tünel içine olası döküntüler, petrol sızıntısı yanması ve elektrik arızaları sayılabilir.

Yangınlar ve saha testleri, tünellerde yanan araçların sıcaklığının normal bir yangında beklenenden çok daha hızlı arttığını göstermiştir. 

Enerji Üretim Ve Nakil tesisleri

Termik, Hidroelektrik ve Nükleer enerji santrallerinde yangın algılamanın standart algılayıcılar ile zor olduğu özel alanlar bulunmaktadır. Doğrusal Isı Algılama Sistemleri bu son derece zor ortamlarda başarıyla çalışacak ve yangını etkin şekilde algılayacak yapıda tasarlanmışlardır.  

Kömür Konveyörleri

Enerji santrali için gerekli yakıtın taşınmasını sağlayan konveyör hatlarındaki yangın riskleri aşırı ısınan rulmanlar, taşınan yanıcı malzemeler, elektriksel aksamlar ve bantlı konveyörler için bandın kendisidir. Yangın oluşumu başladıktan sonra hızlıca konveyör boyunca yayılabilir ve söndürülmesi son derece zor olabilir. Doğrusal Isı algılayıcı kablosu doğrudan konveyörün üzerine veya makaralı rulmanların yakınındaki bandın her iki tarafına monte edilir ve  yangın algılama için etkin çözümler sunar.

Kablo kanalları

Doğrusal ısı dedektörleri, kablo kanalı herhangi bir yerde aşırı ısınma veya yangın durumunun yerini belirleyebilir. Her bir kablo kanalı  katını  izlemek için ekonomik olarak uygulanabilir . Tüm kablo kanalı tiplerine uyarlanabilir. Kablolarla doğrudan temas etmesinde bir problem oluşmayacaktır.

Trafolar

Trafo yangınları genellikle yalıtımın bozulmasıyla meydana gelen ark nedeniyle oluşur. Yangınlar ayrıca yıldırım riskleri veya izolatörlerden kaynaklanabilir.  Lineer Isı Dedektörleri basit ve güvenilir bir çözüm sunar. Dedektör herhangi bir aşırı ısınma durumunun erken tespiti için tüm transformatör tiplerine bitişik veya doğrudan monte edilebilir.

Soğuk Hava Deposu

Sıfırın altındaki soğuk hava depolarında ortam sıcaklığının sıfırın altında olması olası yangınların algılanmasını zorlaştıran etkenlerdendir.  Doğrusal Isı algılama dedektörleri bu tür zor alanlar için etkin ve kesintisiz yangın algılama sağlayacak çözümler sunar   

Özellikle zorlu ortamlar için tasarlanmış  Lineer Isı Dedektörleri seçilen modele bağlı olarak  -51 ° C ye  kadar sıcaklıklarda koruma sağlayabilir.

Petrokimya Depolama tankları

Lineer Isı Dedektörleri, hem sabit hem de yüzer tavanlı tanklara kolayca uygulanabilen etkin ve  uygun maliyetli bir yangın algılama şeklidir. Mevcut tanklara uygulanması mümkün olmaktadır. Exproof montaj a uygun modelleri ile rahatlıkla kullanılabilir. Sabit tanklara, ölçüm noktalarını, havalandırma alanlarını veya menholleri izlemek için  doğrusal ısı dedektörü, tüm alan boyunca aşırı ısınma ve yangın oluşumunun  takibi için kullanılabilir. Montajı tankın dış çeperi etrafında yapılabilmektedir.

Boru hatları

Boru hatları, uzun mesafeler içerebildikleri veya bir işleme tesisinin sınırları içinde yoğun şekilde yapılandırılmış sistemlerden oluşabildikleri için benzersiz algılama zorlukları sunar. Genellikle sızıntı yapabilen yağ, benzin ve LNG / LPG (sıvılaştırılmış doğal gaz / sıvılaştırılmış petrol gazı) gibi yanıcı maddeler taşırlar.  Doğrusal Isı Dedektörleri, olası bir sıcaklık artışının erken tespitini sağlamaktadır. Uygulama için boruların, vanaların vb riskli bağlantıların etrafına kolayca sarılabilir.

doğrusal lineer sıcaklık dedektörü
bottom of page