Toplumsal Uyarı Anons ve Siren

Afet ,Toplumsal Uyarı Anons ve Siren Çözümleri

Yaşanması muhtemel tabii afetler , Savaş halleri , Terör saldırıları , Mega şehirlere özel problemler vb tüm durumlarda Halkın hızlıca uyarılması , Riskin yönetilmesi , Bilgilerin merkezi olarak ulaştırılmasını sağlayan siren ve uyarıların yapılabildiği merkezi çözümler sunmaktayız.

 

Yapılacak anons ve sirenler hazırlanacak senaryo ve merkezi  afet kontrol birimi tarafından lokasyon bağımsız kontrol edilebilir.
Sistemlerimiz 10.000 kişinin yaşadığı küçük bir kasabadan 20.000.000 kişinin yaşadığı mega şehirlere ve Tüm ülkenin geneline tek merkezden kontrol edilmesini sağlayacak yapıdadır.
Çözüm ortağımız digitexCZK/IP® sistemi, PLATAN yapı ekibinin orijinal tasarımına göre güncel teknolojilere dayanılarak oluşturulmuştur. Bu sistem, veri iletimi için, yalnızca yerel alan ve geniş alan ağları (LAN, WAN) ve şifrelenmiş IP’nin yanı sıra DMR (TDMA) ve NXDN (FDMA) standartlarında analog ve aynı zamanda dijital radyo iletişimi kullanan ilk üreticilerindendir.
digitexCZK/IP® sisteminde, veri ve ses iletimi için IP kullanımı sistemin kolaylıkla oluşturulup geliştirilmesini olanaklı hale getirir ve mevcut analog uyarı sistemleri,
örn. digitexCZK/ FSK, DSP-50, RSSS 2000/3000, MDSA-24, ile entegrasyon sağlar.
Yeni bir Dijital İnsan Uyarı Sisteminin uygulanması „eskisinin değiştirilmesini gerektirmez. Mevcut sistem, digitexCZK/IP® ile entegre edilebilir. Entegrasyon halinde, dijital standartta çalışan hem yeniler hem de mevcut olanlar (analog) dahil tüm sirenler, aynı dağıtıcı masasından çalıştırılır. Bilgisayar ağı ve IP protokolünün kullanımı sayesinde, sistemin çalışması çeşitli erişim seviyelerinde tutulabilir.
digitexCZK/IP®, yapısı Avrupa’da mevcut olan hiyerarşik olanla aynı olması muhtemel sistem düğümlerinden oluşur. Bu durumda, bölgesel, il ve ilçe seçenekleri tercih edilebilir.
digitexCZK/IP® sistemindeki her bir dağıtıcı masası, digitexCZK/IP® yazılımının olduğu bir PC ile donatılmıştır. Ya-zılım, sistemde çalışan tüm alarm noktalarının işaretlendiği bir bölgenin haritasını içerir. Bir dağıtıcı, harita seviyesinden, hem elektronik hem de elektromekanik sistemleri kontrol ve test edebilir. Ayrıca, digitexCZK/IP® sisteminden, aşağıdaki konular hakkında bilgi alabilir: sirenlerle iletişim ya da iletişim eksikliği, besleme (ana / yedekleme), belirli bir görevi yerine getirme (alarmın etkinleştirilmesi, test etme), pil seviyesi, ses rotası verimliliği ve diğerleri. digitexCZK/IP® sisteminin kullanımı basit ve rahattır ve tüm işlemler dağıtıcının masasından uzaktan yapılır.
digitexCZK/IP® sisteminin doğasında olan bir bölüm, DSE serisi modern Elektronik Sirenlerdir. Ses sinyalleri dışında, sesli mesajların yönetim masasından uzaktan ya da bir mikrofon ile yerel olarak canlı gönderilmesini sağlarlar. Ayrıca, DSE sirenleri bellekte depolanan herhangi bir sesli duyuruyu (wav ya da mp3 dosyaları) yayabilir.
digitexCZK/IP® sisteminin içinde, ölçme dönüştürücüleri ve/veya aktüatörleri (örn. meteroloji istasyonları, gaz dedektörleri, kirlenme dedektörleri, su seviyesi göstergeleri, kapılar, kumanda ekranları, ışık sinyalleri veya yanma gazı boşaltma sistemi, vb) bağlamak mümkündür.

Toplumsal Uyarı Anons ve Siren Çözümleri


Afet ,Toplumsal Uyarı Anons ve Siren Çözümlerinin Avantajları

·         Genel ya da genel olmayan IP ağlarını kullanarak iletim.
·         Dijital radyo-telefonları kullanarak iletim (kanal kapasitesi, veri kesinliği, geniş yayın alanı sağlayarak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın).
·         Daha yüksek veri güvenliği: digitexCZK/IP® sisteminde verilerin kodlanması, örn. banka sistemlerinde kullanılan SSL iletimlerindeki kodlama ile aynıdır. bağlandığı merkezi noktadaki bir sunucu ile sistem mimarisi. Sistem içinde çalışan birkaç eşdeğer dağıtıcı istasyonu ve birkaç muhtelif öncelik ve yetkilendirme istasyonu mevcut olabilir.
·         Çok seviyeli sistemler oluşturma olanağı (kat , bölge - il - ilçe türü kısıtlama yoktur).
·         Tüm sistem konfigürasyonunun verileri, SQL veri tabanına, sistem sunucusu üzerine kaydedilir.
·         Düşük servis maliyetleri.
·         Sirenlerin durumunu sistematik olarak güncelleyerek, bir harita ile güncel bir programın kullanılması ile rahat çalıştırma, veri tabanından Sesli siren rotasının tüm testleri (ses üreteci, kuvvetlendirici, iletken, konvertör) - belirli bir saatte tam bir testin otomatik olarak yapılması.
·         Bir sirenden sistematik olarak verilerin okunması (kapının durumu, güç kaynağı, pil gerilimi).
·         Siren seslerini ve yazılımı uzaktan güncelleme olanağı.
·         Diğer üreticilerin sirenleri ve sistemleri ile uyumluluk.
·         Artırılmış çalışma hızı ve sistem testi.
·         Tesis istasyonlarının ve dağıtıcı istasyonlarının
·         sirenler hakkında bilgiler (örn. parametreler, kurulum yeri ve tarihi, sorumlu taraf, yorumlar, resim, vb.).
·         Yüksek sistem ölçeklenebilirliği. Hem düz hiyerarşi hem de dikey yapılar oluşturma olanağı.
·         Ölçme dönüştürücülerini ve/veya aktüatörleri bağlama olanağı (örn. meteroloji istasyonları, gaz dedektörleri, kirlenme dedektörleri, vb.).
·         Ölçme verilerinin toplanması ve görüntülenmesi.