top of page
Adsız tasarım (4).jpg

Yangın Algılama , İhbar  ve  Alarm Sistemlerinin Diğer Sistemler ile Entegrasyonu

Binalarda yangın algılama , söndürme ve tahliye amaçlı kurulan muhtelif diğer sistemlerin işletilmesi , kontrolü ve entegre çalıştırılması ve tek noktadan kontrol edilerek risklerin önlenmesi arıza , hata ve risklerin kontrolü ; olası algılama anında sistemlerin görevlerine uygun ve uyumlu çalışmaları için gereklidir. Tüm bu sistemlerin entegre edileceği yönetim ve kontrol platformu yangın algılama sistemleridir. Bu entegrasyon sayesinde etkin yangına müdahale , hızlı tahliye ve sistemlerin kontrol altında tutulmaları sağlanmaktadır.

Peki entegre edilecek bu sistemler nelerdir ?
1: Sulu söndürme sistemleri
2: Gazlı ve otomatik söndürme sistemleri
3: Köpüklü söndürme sistemleri
4: Duman tahliye sistemleri
5: Elektronik geçiş kontrol sistemleri
6: Asansörler
7: Acil durum anons sistemleri
8: SMS ve mail ile harici kullanıcıların uyarılması
9: Kapalı devre kamera sistemleri

 

1: SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

SAHA EKİPMANLARI : Binada oluşacak olası yangınların  otomatik olarak söndürülmesi  amacıyla kurulan sulu söndürme  sistemleri ve yangın dolaplarını besleyen hatlar üzerindeki muhtelif vanaların  (Açma – kapama vanası , yükselen milli vana )kontrol dışında kapatılmaması ve sistemde olası bir yangınla tetiklenen  su akışlarının ( Akış anahtarı – flow switch )  takip edilmesi sağlanacaktır.  Bağlantı ekipmanları Akış anahtarları

  

MERKEZİ EKİPMANLAR :Sulu otomatik söndürme sistemlerini oluşturan merkezi ekipmanların ve cihazlarda bulunan su akışı ( Akış anahtarı – flow switch, kuru – ıslak alarm  ) , sulu söndürme sistemleri ve yangın dolaplarını besleyen ana hatlar üzerindeki muhtelif vanaların  (Açma – kapama vanası , yükselen milli vana ) kontrol dışında kapatılmaması , Su deposu su seviyesinin takibi , Jokey pompa olası  arıza bilgisinin takibi ve Dizel – Elektrikli ana pompa sistemlerinin arıza , hata ve çalışma bilgilerinin takip edilmesiyle olası risklerin kontrol altına alınması sağlanacaktır.

 

2:GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Binalardaki hassas ve önemli noktalara kurulan otomatik gazlı söndürme sistemleri kendi başına çalışan akıllı yapılardadır . Kurulan sistemlerin merkezi yangın algılama sistemi üzerinden hata , arıza ve alarm bilgilerinin takip edilmesi ise sistemlerin efektif kullanılması ve işletilmesi sağlanacaktır.

 

3: KÖPÜKLÜ OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Binalardaki yüksek risk taşıyan kimyevi madde deposu vb alanlara  noktalara kurulan sistemlerin kendi başına çalışan akıllı yapılardadır . Kurulan sistemlerin merkezi yangın algılama sistemi üzerinden hata , arıza, söndürme sıvısı  ve alarm bilgilerinin takip edilmesi ise sistemlerin efektif kullanılması ve işletilmesi sağlanacaktır.

4: DUMAN TAHLİYE VE BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ

Bu sistemlerde arıza ve hata bilgisi bağlantısı dışında çalışması tamamen yangın algılama sistemi üzerindeki senaryolar ile sağlanmaktadır. Olası yangın algılaması sırasında  senaryolar çalışmaya başlayacak  Merdiven ve Asansör Basınçlandırma fanları, Garaj , çatı ve kat Duman tahliye fanları, Duman tahliye kapakları  , motorlu havalandırma damperleri , havalandırma sistemleri , Klima üniteleri, ve egzost fanlarıdır.

5: ELEKTRONİK GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Binada güvenlik  yönetimi için kurulan geçiş kontrol  ve turnike sistemleri alarm durumunda binanın tahliye edilmesini sırasında kaçış noktalarında yığılmalara neden olmaktadır.Bu  durum olası panik durumlarında insanların  can güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bunun önlenmesi için yangın alarm sisteminden alınan alarm bilgisi ile tahliye yönünde turnike ve kontrollü kapıların serbest geçişe izin vermesi sağlanacaktır.

6: ASANSÖR VB KONTROLLÜ KULLANILMASI GEREKEN CİHAZLAR

Binada oluşacak yangın riskleri esnasında cihazlara verilecek komut ile tahliye amaçlı belirlenmiş kata gelerek içerisindeki kişilerin tahliyesini sağlayacak ve sadece itfaiyeci anahtarı ile yangın esnasında kontrollü kullanılması sağlanacaktır. 

7: ACİL DURUM ANONS SİSTEMLERİ

Binanın tahliye senaryosuna göre yangın algılama sisteminden aldığı otomatik komutlar ile çalışacak anons sistemleri  insanların kontrollü ve güvenli tahliye edilmesini sağlayacaktır.

  

8: BİLGİ AKTARIM VE DIŞARIDAN DESTEK  İÇİN ENTEGRASYON

Binada oluşacak olası bir yangın durumunda kişileri insiyatifi olmaksızın Yerel İtfaiye sistemine bilgi aktarılmasını ve işletme yöneticilerine bilgi aktaran entegrasyon çözümleri . ( Ses mesajı ,SMS ,Mail , Acil durum ve Afet yönetim yazılımı, Çağrı merkezi  )

9: KAPALI DEVRE KAMERA  SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYON

Binada oluşacak olası bir yangın durumunda ilgili bölgede bulunan kamera görüntüsünün otomatik olarak kontrol merkezi görevlisine ulaşması sağlanarak hızlıca alarmın doğrulu teyit edilebilecektir.

  

BİLGİ AMAÇLI PAYLAŞILMIŞTIR. PROJENİN İHTİYAÇLARI TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE RİSKLER DOĞRULTUSUNDA UZMANLAR TARAFINDAN DİZAYN EDİLMELİDİR..

bottom of page