top of page

Sesli Işıklı Acil Çıkışa Yönlendirme Nedir ?

Sesli Işıklı Acil Çıkışa Yönlendirme Nedir

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı , Toplumsal hassasiyet ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formunda belirtilen konuların kontrolünü sağlayan il ve ilçe  erişilebilirlik komisyonları tarafından yapılan kontroler ile tespit edilen eksikliklerin giderilmesi süreçlerinde oluşan farkındalık  ile birlikte karşımıza çıkan  77.185.1017  poz açıklamaları ile talep edilen sesli ışıklı acil çıkışa yönlendirme sistemi IP adresli nedir ? 

Sesli ve ışıklı yönlendirme cihazı nasıl temin edilir ?

Ses ve ışık ile acil çıkış kapılarına yönlendirme yapan cihazın montajı ve mevcut binalara entegrasyonu nasıl yapılır ?

Sesli ve ışıklı yönlendirme aröatürü fiyatı ve maliyeti nedir ?

Günümüzde  birçok binada, Yangın , sel , deprem v.b  acil durum meydana geldiğinde binanın çeşitli yerlerine yerleştirilmiş alarm siren, flaşörleri , kornalar, insanları ani bir tehlikeye karşı uyarmak için aynı anda mümkün olduğu kadar geniş bir alanda çalışır. Bina içerisindeki  kullanıcıları acil  çıkışa yönlendirmek için kullanılan exit levhalar ,çıkış işaretleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, dumanla dolu bir ortamda görsel yönlendirmeler ile oluşturulan acil durum işaretlerinin belirginlikleri  azalabilir veya tamamen etkisiz olabilir. Bina sakinleri binaya ve ilgili acil çıkış yollarına aşina olmayabilir , buna rağmen yönlendirme  ve işaretler ile acil çıkışlara bir şekilde ulaşabilirler .

Peki Paniğin  ve Şok  halindeki insanlar ,duyma ve görme  engelli bireyler yardım almaksızın acil çıkış kapılarına nasıl ulaşacaklar ? 

Görme engelli kişilerin binaların tahliye süreçlerinde kendi başlarına ek destek almadan  binayı hızlıca tahliye etmeleri için klasik acil durum yönlendirme armatür ve işaretleri yeterli olmayacak ve ciddi zorluklar yaşayacaklardır.Bu durum  Binalar için erişilebilirlik izleme ve denetleme formunda  açıkça belirtilen acil durumda çıkışa yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı yönlendirme işaretleri var mıdır? sorusuna cevap olacak çözümler uygulanmalıdır. 

Engelli sesli ışıklı yönlendirme armatürleri yeni nesil acil çıkış tahliye yönlendirme çözümleridir.

Kısaca sesli exit armatür olarak tanımlayabilirsiniz. 

Yönlendirmeli ses teknolojisinin mühendislik uygulamasında bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Yaygın olarak kullanılan olası bir acil durumda  yangın alarmı sesi duyulduğunda bina  sakinleri için karışıklığa yol açmaktadır. Binalardaki kullanıcılar sesi duyduklarında ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Bu nedenle acil anons ve siren sesine  ilave olarak kaçışların  belirginleştirilmesine ihtiyaç vardır. Acil durum uyarısının yapıldığı siren  sesinden sonra koridora çıkıp kaçış merdivenlerine doğru yönlenmeye çalışan kullanıcılar sesli ve ışıklı acil çıkış yönlendirme armatürüne  yaklaştıklarında ses yönünde ilerlediklerinde acil kaçış için yangın merdivenlerine ulaşabileceklerini anlayacakları anonsları duymaya ve giderek netleşen ses anons ile yaklaştıklarından emin şekilde ilerleyeceklerdir.

 

 Bu mesaj onların, Bina hakkında bilgiye sahip olmadan görsel yönlendirme ve  tahliye işaret sistemine gereksinim duymadan hızlı  ve güven içinde hareket etmelerini sağlayacaktır.

 

Geleneksel yangın alarmı ve acil anons  sistemlerinin her ikisi de binada acil bir durum meydana geldiğinde ses sinyali çıkarırlar. Engelli sesli ışıklı acil çıkış yönlendirme sistemi ilave bir tahliye yardımcısıdır;

fakat yukarıda belirtilen yangın alarmı ve acil anons  sistemin yerini alan bir sistem değildir. Engelli acil çıkış sesli ve ışıklı anons armatürleri acil çıkış kapılarının üzerine ve karmaşık koridor dönüşlerine  yerleştirilmelidir.Lakin  Fakat sadece yangın merdiveni ve acil çıkış kapılarındaki acil durum sesli ve ışıklı yönlendirme ürünleri  kullanıcıların çoğuna ulaşacak kadar  yönlendirmeli ses sağlayamayabilir. Bunun yanında, geniş, açık, büyük binalarda  birden fazla çıkış olabilir, fakat birden fazla engelli sesli ışıklı acil çıkış yönlendirme ürünü seslerin birbirine karışabilir , karmaşa oluşturabilir.  Bu nedenle engelli acil durum sesli ve ışıklı yönlendirme cihazı ekipman yerleşimi için detaylı proje çalışması yapılmalı ve yangın senaryosu ile entegre edilmelidir.

Bu bilgiler  dikkate alındığında ;
Acil çıkış kapılarından sesli ve ışıklı anonslar ile yangın kapıları ve kaçışlara  ulaşım sağlanabilir.
Acil durumda siren sesleri dolayısıyla ortam gürültülü olabilir.
Acil durum sesli yönlendirme uyarı sesi, ortam ses seviyesinden en az 15 dB düşük olmalıdır.
Ortam gürültüsüne rağmen rahatlıkla duyulabilir. Yönü tayin edilebilir
Yaklaştıkça artan ses seviyesi ile çıkış noktalarına ulaşmada kolaylık sağlayacaktır.

sesli ışıklı acil çıkışa yönlendirme sistemi IP adresli olarak tanımlanmış ürünlerin seçimi için uzmanları tarafından mutlak surette saha analizi gereklidir.  

bottom of page