top of page

Aerosol Tipi   Otomatik  Yangın
Söndürme Sistemleri

SÖNDÜRME.png

 

Aerosol Yangın Söndürücü Nedir. ?

10 mikrondan küçük katı taneciklerin gaz içinde yayılma aerosol denir

Aerosol katısı hedef bölgeye tetikleyiciler yardımıyla inert bir gaz ile dağıtılır. Bu dağılma işleminden sonra katı ile dağıtılır. Bu dağılma işleminden sonra katı partikülleri hızla hedefleri ile süratle etkileşime partikülleri hızla girerler.

FirePro sistemleri yıllar süren araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin tepe noktası olan patentli ürün.  FPC katı bileşenin son jenerasyonunu kullanmaktadır. Aktive edildiğinde FPC katı bileşeni hızla genişleyen, son derece etkili ve etkin yangın söndürücü yoğunlaştırılmış aerosole dönüşmektedir.
Aerosol, dönüşüm sürecinde gelişen momentumu kullanarak korunan alanda eşit şekilde dağılmakta ve yayılmaktadır. Gazlı maddelerin aksine toplam hacim doldurma etkisi korunan alanda/hacimdeki basıncı artırmadan sağlanmaktadır. Yangın söndürme işlemi alevdeki kimyasal zincir reaksiyonların durdurulmasıyla gerçekleşir; geleneksel yangın üçgeninin önerdiği gibi oksijen tüketme ve/veya soğutma yöntemleri kullanılmaz.

Aerosol ile Otomatik Yangın Söndürme Avantajları : 

Geleneksel yangın söndürücü maddeler yangını aşağıdaki yöntemlerin birini veya birkaçını kullanarak söndürmektedir:

Soğutma: Yangının ısısını emerek ve sıcaklığını düşürerek.

Starvasyon: Yakıt kaynağını keserek veya azaltarak.

Boğma: Oksijeni ortadan kaldırarak veya oksijen seviyesini belli bir seviyenin altına indirerek.

Aerosol Teknolojisi yangını oksijeni tüketmeden, alevdeki kimyasal reaksiyonları moleküler seviyede önleyerek söndürmektedir

Aerosol ile Yangın Söndürme Süreci 

Tipik bir yangında, oksijen mevcutsa atomlar ile kararsız serbest radikal parçaları arasında yoğun bir etkileşim vardır. Bu yanacak yakıt tamamen sona erene kadar devam etmektedir. FirePro yangını esas itibariyle yanma sırasında moleküler seviyede gerçekleşen kimyasal zincir reaksiyonları önleyerek söndürmektedir.

 

FirePro ünitesi aktive edildiğinde içindeki FPC bileşeni esas olarak potasyum tuzu bazlı K2CO3, H2O (buhar), N2 and CO2 içeren hızla genişleyen yangın söndürücü yoğunlaştırılmış aerosole dönüşmektedir.

Yoğunlaştırılmış aerosolün gaz tipi 3-B özellikleri, korunan hacimde eşit ve hızlı bir şekilde dağılmasını ve yanmanın doğal konveksiyon akımlarına katılmasına olanak sağlamaktadır.

Potasyum tuzlarının birkaç mikron büyüklüğündeki katı partikülleri gerekli yangın söndürücü madde miktarının daha az olmasına neden olarak etkinliği artıran, son derece yüksek yüzey reaksiyon kütlesi oranı sergileyen bir tepkimesiz gazda asılı haldedir.

Yoğunlaştırılmış aerosol aleve ulaşmakta ve alevle reaksiyona girmektedir. Buna bağlı olarak esas itibariyle K2CO3’ün ayrılması sonucu potasyum radikalleri (K*) oluşmaktadır. K*lar alevdeki diğer serbest radikallere (hidroksiller- OH-) bağlanarak KOH gibi stabil ürünler oluşturmaktadır. Bu işlem ortamdaki oksijen içeriğini tüketmeden yangını söndürmektedir. KOH, CO2’nin mevcut olduğu ortamda reaksiyona girmekte ve K2CO3 oluşturmaktadır.

Potasyum karbonatın (K2CO3) katı partikülleri beş mikrondan kısa bir çapa sahiptir ve en az 30 dakika korunan odada/alanda askıda kalarak yangının yeniden tutuşmasını önlemektedir.

aerosol yangın söndürme ünitesi
aerosol söndürme
bottom of page