Filyasyon Takibi için raporlama

Filyasyon takibi için rapolama çözümlerinde IOT teknoloji kullanarak çözümler sunuyoruz. 

Özellkle imalata yönelik yoğun iş gücünün bulunduğu fabrikalar , atölyeler , endüstriyel tesislerde imalatın sürekliğinin sağlanması  ve Virüs kaynaklı viral  salgınların takibi ve önlenmesi için filyasyon takibi önem arz etmektedir. 

Filyasyon takibi ile işletmelerin olası salgınların en az etkiyle atlatılması sağlanmış olacaktır. 

Çalışanların sadece kendi çalışma bölgelerinde bulunması ve sosyal mesafenin korunması salgınların etkisini azaltmada en önemli 2 farklı çözümümüz  ön plana çıkmaktadır.

1 online çözümler

2.Offline çözümler

Tüm çözümlerimizde ana unsur çalışan ve ziyaretçilerin kullanımının sağlanacağı kartlar olacaktır.

İOT KARr  ile konum takibi raporlama ve filyasyon , personel kartı

 

 
Standart kartlık ölçülerinde, hafif ve kompakt tasarım.

Sadece sosyal mesafe kontrolü veya hem sosyal mesafe hem de iç mekan konum takip opsiyonları.

Tesis içinde, tesis dışında, serviste ve yemekhanede sürekli kayıt.

4ay pil ömrü ile kolay operasyon.

Standart USB mikro portu üzerinden şarj imkanı..

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çözüm ile sağlanacak faydalar:

Gerçek zamanlı personelin iç mekanda izlenmesi; personel ve operasyon verimlilik

 Bölge yönetimi; yasaklı bölgelerin belirlenmesi ve alarm yönetim

 Isı haritaları; personelin ayak izi

 Hareketsizlik alarmı

 Acil durumda yönetim ve toplanma alanı çözümü

 Sosyal mesafe ihlali esnasında gerçek zamanlı bildirim

 Filyasyon tespiti; geçmişe dönük sosyal mesafe ihlal analizleri

 İleri veri analitiği; bulaş raporu ve olası salgın simülasyonu

sosyal mesafe ihlal raporu ile filyasyon takibi

Sosyal Mesafe İhlal Raporu

Geçmişe dönük sınırsız veri kaydı.

Belirlenen tarih aralığında sosyal mesafe ihlalinde bulunan kişilerin etkileşimde bulunduğu süre ve konum.

Doğrudan ve dolaylı temas analizi.

İç mekan krokisi üzerinden animasyon (RTLS opsiyonuyla).

 

Veri İşleme

Personeller arası mesafenin dijital olarak ve doğru bir şekilde ölçülmesi, ölçümlerin büyük veri altyapısına aktarımı ve veriye dayalı kararlar ile sürecin yönetilmesi önemli bir gereklilik haline gelmiştir.

Çözüm ortağımız ile geliştirilmiş ileri veri analitiğiyle sunduğu tahmin algoritmaları salgının olası etkilerini simüle ederek yayılmanın minimize edilmesi için önerilerde bulunur.

Veriye dayalı kararlar salgın sonrasında da optimum karantina koşullarının belirlenmesini sağlar.