Site Kullanım Koşulları

Platin Teknoloji İnternet Sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm internet sitesini  ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir.

www.platinteknoloji.com  İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde  aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

www.platinteknoloji.com  internet sitesi Platin Teknolojik Yapı Sistemleri ve İnşaat San Tic Ltd Şti   'nin resmi sitesidir, mülkiyet sahibidir yine onun tarafından işletilmektedir . Site içeriğinde yer alan tüm içerik (yazı, resim, çizim, grafik, görüntü, teknik doküman, fotoğraf, video, müzik, site dizaynı , kaynak kodları vb.) ,Ticari markalar Platin Teknoloji ve/veya çözüm ortağı kuruluşlara aittir ve ait olmaya devam edecektir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Platin Teknoloji ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. İstanbul Avrupa Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

1: Siteye erişim ve kullanımı, Platin Teknoloji tarafından belirlenen   aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

1.1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm bilgiler (yazı, resim, görüntü, teknik doküman, fotoğraf, video, müzik ,  site dizaynı , kaynak kodları vb.) izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz,  iletilemez, başka dillere çevrilemez.

1.2. Siteyi kullanan kullanıcıların tamamı, Sitenin ilk  kullanım anından itibaren geçerlilik kazanır "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. Platin Teknoloji , "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşullarındaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1.3. Platin Teknoloji   Sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.

1.4. Platin Teknoloji siteye erişimi, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

1.5. Platin Teknoloji , Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez.  Siteden alınan yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

1.6. Site, üçüncü kişiler ,Kurumlar , Şirketler  tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Platin Teknoloji , bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve Sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

1.7.Platin Teknoloji, Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.

1.8. Platin Teknoloji , İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

 

2. Platin Teknoloji sitesinden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi ve internet sitelerinde kullanma  ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir:

2.1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

2.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, kullanılamaz.

2.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. link yönlendirmesi yapılamaz

2.4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

2.5. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari amaçlı yazı, resim, çizim, grafik,  görüntü, teknik doküman, fotoğraf, video, müzik, site dizaynı , kaynak kodları vb. bilgilerin kullanımı için mutlaka yazılı onay alınmalı.  Yazılı onay alınmadan yapılan kullanımlarda Platin Teknoloji ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. İstanbul Avrupa Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 

3. Sorumluluk Reddi

3.1. Platin teknoloji, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

3.2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, belge, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Platin Teknoloji  tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda Teknik  bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir bilgilendirmenin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

3.3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Platin Teknoloji sorumlu tutulamaz.

3.4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Platin Teknoloji ve/veya çalışanı, site erişim ve bakım hizmet aldığı Firmalar  bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

3.5. Bu bilgiler doğrultusunda, Platin Teknoloji, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

3.6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Platin Teknoloji  dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

3.7. Platin Teknoloji, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir  bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

3.8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında İstanbul Avrupa Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

4.  logo ve Sloganların  kullanımı

4.1.Sitedeki tüm markalar ve logolarının sahiplik hakkı Platin Teknoloji  veya diğer Platin Teknoloji çözüm ortakları  ve üçüncü kurumlara aittir. Site içeriğinde bulunan hiçbir şey  Markalar ve Logoların kullanılmasına izni vermez.

 

5.  Kişisel Detaylar

Platin Teknoloji bilgi güvenliği konusundaki Türkiye Cumhuriyeti  yasalar ve mevzuatına tabi olup işbu site dahilinde herhangi bir şekilde (anket, yarışma, kampanya katılım, form doldurma vs.) toplanılan veriler, Platin Teknoloji tarafından ilgili ürün ve hizmetlerin pazarlanması gibi iş amaçlı olarak kullanılır. Platin Teknoloji’ye veri gönderirken Platin Teknoloji'nin, söz konusu kişisel verileri kullanabileceğini, bu konuda rızanız olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Platin Teknoloji Bu bilgileri

A; Sizinle ilgili olabilecek ürün ve servislerle ilgili bilgi sağlamak; 
B; Pazar araştırması yapabilmek; 
C; Belirlenen ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla şimdi ve gelecekte bu bilgileri saklayacak ve kullanacaktır.

 

6.  Diğer Sitelere Verilen Linkler

Platin Teknoloji zaman zaman kendi sitesinden, içlerinde diğer tedarikçi firmaların  olduğu diğer sitelere link verebilir. Bu linkler kullanıcıların yararına verilmektedir. Platin Teknoloji  link verdiği sitelerin içeriklerinden ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de Platin Teknoloji’'nın sorumluluğunda değildir. Bu siteden diğer sitelere verilen linkler, Platin Teknoloji’nin  siteleri onayladığı anlamına gelmez. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için, bu siteden gittikleri diğer sitelerin kullanım şartlarını okumalıdır.